top of page
sild salighet og zulu.jpg

SILD SALIGHET og ZULU

Fortellinger om de norske pionermisjonærene som dro til Sør-Afrika for å frelse Zuluer. Kunstneriske dypdykk i en spennende del av vår kulturhistorie. 

I "Sild og Salighet" forteller jeg om stiftelsen av det norske misjonsselskapet i 1842. Vi møter Tobias og Guri i Stavanger

I "Lys og mørke" følger du og jeg nybakte misjonærer ut på misjonsmarken i Sør- Afrika. Det er 1848. Reisen er strevsom og resultatene uteblir. Misjonærene havner midt i skuddlinjen.

I "Brudebåten" blir vi med Guri og Guri på vei til Sør-Afrika for å gifte seg med hver sin misjonær. Vi møter også Lina og Dorothea på vei med misjonsskipet Elieser for å gifte seg,

I "Sild, salighet og Zulu" samler jeg trådene og forteller en reise gjennom Tobias og Guris spennende liv.


- Fortellingene kan bestilles hver for seg (ca. 70 min)

- Samlet som en helaftens forestilling med pause (2 x 45 min)

- Eller som det passer arrangør. Ring for en hyggelig prat.

- Pris kr. 4500,- + reise og opphold.

Føl magien, energien og nysgjerrigheten fra den gang et brev kunne reise måneder rundt jorden på langs før det nådde forventningsfulle ører her hjemme.

Det er vanskelig å forestille seg Tobias og Guris liv for over 150 år siden. Men vi kjenner oss igjen når hjertet fylles med det som knapt kan beskrives med ord. Noen må alltid gå først og rydde grunnen. Noen må sette opp husene og gjøre alle feilene. Noen fikk oppleve gleden ved å være først.  Tobias og Guri var blant disse. 

I norske bedehus frøs man på ryggen over hedningenes skikker. Man gråt og bekymret seg for misjonærenes sykdom og altfor tidlige død. Man gledet seg over framgang. Den fattige og nybakte nasjonen Norge kunne ikke holde seg med eventyrere som David Livingstone. Men vi hadde våre misjonærer. Misjonærenes brev brakte verden inn i bedehus, kirker og hjem over hele landet.

Mine fortellinger handler om slit, plikt og offer, men også om kjærlighet og glede og magiske zuluhistorier. 

MHS_A-1045_Ub_00023.jpg

Sild og Salighet

Stavanger våren 1842. Tobias Finckelsen Udland kom til byen for å gå på Misjonsskolen som en av de tre første elevene. I reisevesken hadde han med seg innbydelsen til å stifte Det Norske Misjonsselskap. Det ble en hektisk vår og sommer for Tobias og Guri Messing. Hun var John Haugvaldstads husholderske. De skulle gjøre alt klart til stiftelsesmøtet...og fikk etterhvert et godt øye til hverandre.


Publikum blir med inn i et tidsbilde av Stavanger og Norge. Jeg portretterer samtiden, byen, menneskene, luktene og lydene. 


Etableringen av misjonsforeninger, avholdsforeninger, skytterlag og  språkforeninger i første halvdel av 1800 tallet er veldig viktig del i formingen av det norske demokratiet.

MHS_A-1045_Ub_00794.jpg

Lys og mørke

Pionermisjonærenes møte med Himmelfolket, AmaZulu.


Året er 1849. Etter fullført misjonsskole reiser Tobias Finckelsen Udland sammen med Ommund Oftebro, Lars og Martha Larsen fra Stavanger til Sør-Afrika. Reisen blir mer strabasiøs enn de hadde forestilt seg. Londons blanding av rikdom og fattigdom, skitt, røyk, kriminalitet og straff blir en øyeåpner for Tobias. Fra London drar de videre med en briggen “John Gibson”. Briggens kaptein er ikke helt god, Mannskapet gjør mytteri...Tobias skriver..


.....men uagtet der var Pistoler og andre Vaaben tilstede, saa skede dog ingen anden Skade, men vi vare saa bange, at vi neppe har følt os i farligere Stilling; thi vi kunde ikke rømme nogetsteds hen, det Eneste vi kunde var at fly til Herren i Bøn......


De nybakte misjonærene vil  preke for dem som kaller seg AmaZulu, Himmelfolket. Men Zuluenes himmel er veldig annerledes enn den de norske kommer med, og ingen vil ikke bytte. Tobias og de andre pionermisjonærene lever et liv i slit, fare, tvil og fattigdom. Men også glede. Etter mange år blir den første hedning døpt. Guri holder sitt løfte og kommer ut til Tobias.


Ekteparet Udland får føle spenningene på kroppen. Misjonærene imellom, europeerne imellom og mellom den europeiske og afrikanske kulturen, På kryss og tvers går konfliktlinjene. Og alltid er han der, i begivenhetenes sentrum: Hans Paludan Smith Schreuder. Mannen som jaget leoparden med bare nevene.  

Schreuder og Udland 2-2_edited.jpg

Brudebåten

Brudebåten er en forestilling om strev, spenning og lengsel, om tro, håp og kjærlighet.  I den tredje fortellingen om pionermisjonærene er kvinnene i fokus.

Omkring midten av attenhundretallet begynte unge menn og etterhvert unge kvinner å dra fra Norge til Sør-Afrika og Madagaskar for å frelse hedninger. De dro til et liv av hardt arbeid, farer, skuffelser og gleder.


 Vi møter igjen Guri på vei for å gifte seg med sin Tobias. Vi blir også med misjonsskipet «Elieser» som den 1. mai 1876 forlater Stavanger med ni kommende bruder om bord. Lina, Dorthea og de andre unge kvinnene skal til misjonsmarken for å giftes, bli lykkelige eller kanskje forsvinne i barselsfeberens lumske favn...

bottom of page