til den havn de øNsket?

 

Fortellinger

om de norske pionermisjonærne!


Mitt viktigste prosjekt som kunstner de nærmeste årene er å lage fortellinger og fortelle om de norske pionermisjonærene i Sør-Afrika på midten av 1800 tallet. Jeg har kalt prosjektet “...til den havn de ønsket?” og det består av 3 selvstendige historier. “Sild og salighet" (2017), “Lys og mørke" (2018) og “Jomfru Louise” (2019).


Prosjektets navn “..til den havn de ønsket?” spiller på ord fra Salme 107, 30 som det var tradisjon å lese i kahytten på misjonsskipet “Elieser” under morgenandakten.


Jeg har føyd til et spørsmål. Historiene er ikke vekkelser eller prekener. De er kunstneriske dypdykk i en sentral del av vår felles kulturhistorie. Misjonen har hatt stor innflytelse på både det kulturelle og politiske Norge i de to hundre årene vi har vært selvstendige. Misjonen har påvirket vårt syn på verden og på oss selv. Uavhengig av religiøs overbevisning.Ivar Nygaard.


I snart 30 år har Ivar Nygaard vært offentlig og privat kulturarbeider. Han har bakgrunn som kunsthistoriker, kultursjef og museumsbestyrer, som samfunnsøkonom og IT-mann. Historie er et helt sentralt ord for Ivar Nygaard. Historie er fortid som blir til nåtid. Historien skaper livet vårt og den verdenen vi lever i. Historie er fortelling. Historier kan romme alt i dette livet, hele denne verdenen. Fra ha.n var guttunge har han slukt bøker om historie, gjerne med et eget blikk for det maritime. Med sin store formidlingsglede er den nysgjerrige og kunnskapsrike fortelleren en mann  å lytte til og kose seg med, gruble litt rundt, kanskje humre litt av og undres litt over. En forestilling med Ivar Nygaard er ulikt det meste, med sine små historier i lange linjer, sine mange detaljer på et bredt lerret, sine kreative krumspring og sitt spennende persongalleri.

Mine fortellinger er ikke faktaforedrag.


Som historieforteller forsøker jeg å forestille meg, og formidle, hva mine helter kan ha følt og tenkt. Publikum gjør seg selvsagt sine egne tanker. Sånt sett er de tre historiene også en reise i min egen identitet og bakgrunn, som menneske og som kunstner.

“Forteller Ivar Nygaard bidrar med en ny type tilnærming til det vi kan kalle de indre narrativer i misjons-bevegelsen. Mange av misjonærenes fortellinger var motivert ut fra behovet for å skaffe støtte, gaver og oppslutning om misjonsarbeidet. Som forteller finner Ivar tråder i misjonshistorien og lager en ny vev ved å finne tråder i sosiale og politiske utviklingstrekk i de miljøene misjonærene kom fra og reiste til. “

Gustav Steensland, leder for Misjons- og diakoniarkivet,  VID vitenskapelige høgskole,

Praktisk informasjon:


Fortellingene varer (i utgpkt) ca. 70 minutter.


Prisen er kr. 4000,- pr. stk + reise/opphold. Det er ikke behov for scene eller teknisk utstyr utover evt. trådløs myggmikrofon.


Forestillingen kan spilles alle slags plasser. I litt større rom kan det være bra med litt forsterkning av stemmen. Har dere ikke utstyr selv, så har jeg medbrakt.


Bestilling til ivarnyg@gmail.com eller 97534321.